การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
14468
home,page,page-id-14468,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
IMG_24402

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

เต็มใจบริการ พนักงานมีความพร้อม และทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

53

ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ร้องเรียน สอบถามข้อมูล

สายด่วน 1129

ตลอด 24 ชม.

macbook-temp7

WWW.PEA-BANGLEN.COM

พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

มุ่งพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าให้ทันสมัย พัฒนาการบริการลูกค้าทุกระดับด้วยรอยยิ้ม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

ชำระค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต

รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต

ระบบ Internet (PEA-ePay)

พร้อมให้บริการแล้ว

เข้าชำระค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตคู่มือการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต

ส่วนนึงของงานบริการจาก พีอีเอ บางเลน

 

ดูงานบริการทั้งหมด

 • ad5556
  PEA . BETTER CARE SERVICE

  โรงงานท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ? ” อยากมีคนช่วยตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้ครบถ้วน ….. ตามวาระ “ ถ้าใช่ !! กฟภ. มีทางเลือกให้คุณกับโครงการ PEA . BETTER CARE SERVICE บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้...

 • 487857_10151247974014606_161110509_n
  งานตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า pea-บางเลน

  ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานที่มีความชำนาญงานและประสบการณ์ สามารถตรวจสอบหาจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง...

 • service2
  บริการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดสัมผัสทางไฟฟ้า

  ปัญหากระแสไฟฟ้าดับสาเหตุหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเกิดจากจุดต่อต่างๆที่อยู่ภายในสถานีไฟฟ้า และในระบบการจ่ายไฟซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถหาทางป้องกันได้...

 • ____2__4
  บริการบำรุงรักษาหม้อแปลง

  หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ในการนำพลังงาน ไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ ตั้งแต่ติดตั้งจนถึงปัจจุบัน ถูกใช้ งานตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพ และชำรุดได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งาน และคุ้มค่า...

วันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราคือ พีอีเอ

วันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราคือ PEA
เรายังมุ่งมั่นในการให้บริการ
เพื่อความเจริญของทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
ให้ก้าวสู่อาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

พีอีเอ บางเลน ยินดีให้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization)
โดยเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
รวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์นวัตรกรรมและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม